Upravit stránku

Důvodem  použití  podtlakového systému kotvení je jeho spolehlivost díky technické kvalitě. Používá  se  všude  tam,  kde  hydroizolaci nelze  mechanicky kotvit k podkladu z  důvodu   problémové  podkladní vrstvy. Jedná  se  o  rekonstrukce střech  s  poškozenou betonovou  mazaninou,  se  spády vytvořenými  různými násypy,  nosnou  vrstvou hluboko v souvrství, kotvení do žebírkových panelů a všude tam kde,  kde  není  vhodné perforování  parotěsné  zábrany -  střechy nad bazény, chemickými provozy atd.

Druhá  oblast vhodného použití je na objektech, kde není možné  hydroizolaci  kotvit,  ale  ani  ze statických  důvodů  přitížit.  V dnešní  době přichází  do  úvahy  i  objekty,  které  se  již běžně  zateplují  vysokou  vrstvou  tepelné izolace  a  kotvení  je  náročné  i  drahé vzhledem  k  délce  kotev.  Zajímavým aspektem je ekonomická stránka u výše zmíněných realizací.

Princip podtlakového kotvení

Podtlakové  kotvení izolačních pásů je založen na znalostech působení  větru  na  střešní  konstrukci.  V oblastech  rohových  a  okrajových,  kde působí  sáním,  se  tyto  sací  síly  využijí  k podtlakovému  kotvení  hydroizolace prostřednictvím  vakuových  ventilů, umístěných  v  izolaci.  Vakuový  ventil  je kovový  válec  se  speciálně  tvarovanou hlavicí.  Jednosměrné proudění  vzduchu zajišťuje  vložka  z  EPS,  na  které  je ukotvena pohyblivá EPDM membrána.  Ta zajistí  možnost  proudění  vzduchu  ze střešního souvrství  ven,  ale ne do něho. Tím  je  podtlak  zajištěn.  Potom  systém funguje  po  celou  dobu  životnosti  tak, že vytvořený podtlak přisává fólii k podkladu a čím větší  je sání  větru,  tím větší  silou je fólie podtlakem kotvena. V  souvrství  dochází  vlivem  pohybu vzduchu  směrem  ven  a  ten  odvádí  i případnou  vlhkost  vyskytující  se  pod hydroizolací.

Montáž systému nechte na odbornících

Zásadou,  která  musí  být  striktně dodržena,  je  absolutní  technologická kázeň při pokládce.
Rozmístění vakuových ventilů musí být provedeno podle zpracovaného kladečského plánu, které je závislé na  půdorysném tvaru střechy,  umístění  budovy  v terénu a nástavbách  na  střeše. Montáž  probíhá pod  průběžnou kontrolou technického  oddělení  zástupce dodavatele Protanu, firmou Izolprotan s.r.o.,  která vydává autorizaci pro pokládku vakuových  systémů Protan.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti